"Enter"a basıp içeriğe geçin

Huzurevleri Otele Gelen Escort

Huzurevleri Otele Gelen Escort

 

Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden bir sonraki haftayı bekledim. Sonraki Huzurevleri Eskort hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam gö rebilecek bir yere gizledim. Mail kapasitesi max 1 dakikalı k film alabildiğ inden. Fakat Ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladım. İ ş yerime gidene kadar zaten 10 tane gelmiş ti. Gü lay’ı n yatak odamı za ilk giriş i saat 10:15 te falan oldu. Ü zerini ç ı kardı odada, Huzurevleri Otele Gelen Escort çekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi.

Huzurevleri Otele Gelen Escort
Huzurevleri Otele Gelen Escort

Yoksa tü rbanla gezen baldı zı m bakire değ imliydi. Sikim kazı k gibi olmuş tu. Mailin biri bitmeden yenisi geliyor kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı . Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p salatalı ğ ı aş ağ ı yukarı sü rtmeye baş ladı , diğ er eliyle de gö ğ ü slerini okş uyordu. Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı . Santim Huzurevleri Escort santim kayboldu salatalı k ekrandan. Sonra Gü lay bacakları nı birleş tirip dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya baş ladı .

Nefes almadan izliyordum. Sonra orgazm oldu ve odadan ç ı ktı . 10 dakika sonra bornozla tekrar geldi odaya. Yatağ ı dü zeltti, geceliğ i yerine koydu, salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan. Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye baş ladı m. Bakire değ ildi. Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti. Bu ş ekilde 3 hafta daha izledim. En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im bir anda eve Huzurevleri Esc gitmeye karar verdim. Bir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p beklemeye baş ladı m.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir